Noví žáci - zápis

Termíny a organizace zápisu

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se týká dětí narozených od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2022. 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023 proběhne ve dvou termínech a to 12.4.202219.4.2022.

Dokumenty k zápisu

 

Žádost o odklad školní docházky

Informace k odkladu školní docházky

Přípravná třída v ZŠ Na Beránku

Informace o přípravné třídě