Noví žáci - zápis

Termíny a organizace zápisu

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky, musí podat novou žádost ohledně přijetí k základnímu vzdělávání od 1.9.2021. 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno bez osobní přítomnosti jejich zákonných zástupců ve škole.

Žádost se všemi náležitostmi je třeba doručit škole v termínu od 12.4.2021 do 25.4.2021 jedním z uvedených způsobů:
- datovou schránkou - IDDS: 79ytdjy,
- poštou - adresa: ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany,
- e-mailem s ELEKTRONICkÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: naberanku@naberanku.cz,
- osobně (v důvodných případech) - vchod do ZŠ - dne 13.4.2021 od 15:00 do 16:00 hodin nebo 15.4.2021 od 7:30 do 8:30 hodin.
Bližší informace k termínům a organizaci zápisu k základnímu vzdělávání

Dokumenty k zápisu

Prosíme, přečtěte si pozorně výše uvedené informace, které Vás navedou, kdy a jakým způsobem je třeba doručit škole níže uvedené materiály.

1) Vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - formát *.pdfformát *.doc  
Čitelně vyplněnou žádost je třeba doručit škole výhradně ve výše uvedených termínech zde uvedenými způsoby doručení.

2) Vyplněný formulář doplňujících informací - formát *.pdfformát *.xls
Prosíme, doručte společně s vyplněnou žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Informace jsou podstatné pro zařazení dítěte do vzdělávacího programu a následně pro tvorbu třídních kolektivů. 

3) Ověření trvalého pobytu dítěte, v případě ciziců pobytu dítěte
Doporučujeme k žádosti přiložit prostou kopii dokladu prokazující místo trvalého pobytu, tento doklad bude ihned po ověření skartován. U žádostí spádových dětí, kde nebude doklad přiložen, ověří ředitel školy místo trvalého pobytu na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Žádost o odklad školní docházky

Informace k odkladu školní docházky

Přípravná třída v ZŠ Na Beránku

Informace o přípravné třídě