Oznámení 2 o přijímání do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Publikováno: 17. 6. 2022, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, oznámení o přijetí či nepřijetí do přípravné třídy je prodlouženo.


Bohužel ani do dnešního dne (17. 6. 2022) magistrát úředně neschválil zřízení druhé přípravné třídy i přes urgenci ředitele školy a zřizovatele. Z toho důvodu nestanovuje škola datum, do kdy bude zveřejněno oznámení o přijetí či nepřijetí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023. Oznámení bude zveřejněno bezodkladě v momentě, kdy se škola dozví, zda bude povoleno otevřít i druhou přípravnou třídu.

Děkujeme za pochopení.

Oznámení školy