Výsledky zápisu do přípravné třídy - 2022

Publikováno: 21. 6. 2022, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, dnes jsme obdrželi informaci, že MHMP povolil otevření druhé přípravné třídy pro školní rok 2022/2023.


Ředitel školy obdržel od zřizovatele školy oficiální informaci, že MHMP rozhodl o povolení zřízení druhé přípravné třídy od školního roku 2022/2023 na naší škole. Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na stránkách školy pod přidělenými registračními čísly.

Znamená to, že byly přijaté všechny děti, jejichž rodiče žádost podali a doplnili ji příslušným doporučením školského poradenské zařízení a rozhodnutím o odkladu školní docházky pro školní rok 2022/2023.

Ve dvou případech není přijímací řízení ukončeno, neboť žádost neobsahuje přílohy dle příslušných ustanovení zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). Rodiče těchto dětí byli individuálně vyzváni k doplnění žádosti.

Seznam přijatých dětí do přípravné třídy pro školní rok 2022/2023

Nástup do přípravných tříd je stanoven na 1. září 2022, rozdělení dětí do jednotlivých přípravných tříd bude oznámeno na stránkách školy v druhé polovině měsíce srpna 2022. V tomto termínu budou zároveň postupně zveřejňovány informace týkající se organizace prvního dne (prvních dnů) školního roku 2022/2023 v přípravných třídách.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Oznámení