Informace ze schůzky rodičů budoucích prvňáčků v programu s prvky Začít spolu

Publikováno: 13. 6. 2022, Autor: Administrátor

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků v programu s prvky Začít spolu proběhla dne 9. 6. 2022.


Pokud jste se schůzky nemohli zúčastnit, přinášíme rámcové informace z této schůzky.

Výsledky zápisu a rozdělení do třídních kolektivů

Při tvorbě třídních kolektivů bude prvním hlediskem početní vyrovnanost a genderová vyváženost. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem nebudeme zachovávat kompletní kolektivy z jednotlivých mateřských škol, ale v případě úzké vzájemné sociální vazby některých dvojic dětí lze vyhovět přáním rodičů na zařazení této dvojice dětí do jedné třídy. Pro plánování nového školního roku je potřebné dodat tyto informace formou e-mailové zprávy na adresu zastupce@naberanku.cz do 26. 6. 2022 a zájem o zařazení dvojice do jedné třídy je třeba prostřednictvím elektronické pošty potvrdit oběma rodinami. Informace ohledně zařazení do třídních kolektivů, které zákonní zástupci dětí uvedli u zápisu, máme zaznamenány. Po vytvoření třídních kolektivů budou jednotlivým třídám přiděleny třídní učitelky. Seznamy budou zveřejněny na nástěnce u vchodu do školy a na webových stránkách školy během druhé poloviny srpna dle přidělených registračních čísel (při zápisu). V případě, že někdo z rodičů již neuchoval registrační číslo svého dítěte, obrátí se na e-mail zastupce@naberanku.cz a registrační číslo mu bude zasláno e-mailem.

Stručně k výuce

Výuka čtení probíhá genetickou metodou (nejdříve se děti naučí číst velkými tiskacími písmeny a pak přechází na malá). Matematiku učíme „klasicky“. O práci v centrech aktivit podle programu Začít spolu budou hovořit blíže třídní učitelky na prvních třídních schůzkách. Seznam školních potřeb bude upřesněn na první třídní schůzce dne 1. 9. 2022, do té doby stačí zajistit: aktovku, přezůvky, penál, oblečení na TV, stavebnici (např. Lego).

První dny

Přesný průběh prvního školního dne bude zveřejněn na stránkách školy v srpnu (tradičně bývá sraz před hlavním vchodem 8,25 hod., po krátkém přivítání se děti s rodiči odeberou do tříd, pak jsou ve třídě asi 20 – 25 minut s paní učitelkou samy). Poté budou v jednotlivých třídách třídní schůzky. Po dobu jejich trvání bude o žáky postaráno ve školní družině. Časový rozvrh dalších dnů bude uveřejněn na stránkách školy.

Další informace

Bližší informace o školním stravování, školní družině a zájmových kroužcích jsou na webových stránkách školy a budou ve druhé polovině srpna aktualizované. Přihlášky do školní družiny a ke stravování budou distribuovány na třídní schůzce dne 1. 9. 2022, popř. je možné využít aktualizovaných formulářů ze stránek školy. Nabídku zájmových kroužků obdrží žáci během prvního školního týdne.

Spolek rodčů Na Beránku

Při škole funguje Spolek rodičů Na Beránku, který rád přivítá nové aktivní členy. Cílem spolku je vytvořit platformu pro užší komunikaci mezi školou a rodiči a podporovat vzdělávací, volnočasové, kulturní a sportovní aktivity dětí. V případě, že se chcete o spolku a jeho aktivitách dovědět víc, kontaktujte členy spolku na adrese spolek.na.beranku@gmail.com nebo je sledujte na Facebooku.

Zpracovala PaedDr. Miroslava Veselíková