Noví žáci - po zápise

Aktuální informace k novému školnímu roku

Rozdělení žáků 1. ročníku do jednotlivých tříd

Základní informace rodičům žáků školy pro školní rok 2019/2020.

Informace pro žáky 1. tříd.

Informace pro rodiče žáků prvního ročníku  

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy

Informační schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzky rodičů budoucích žáků 1.tříd se uskuteční v měsíci červnu 2019. Obsahem informačních schůzek bude podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy rodičům budoucích prvňáčků před nástupem do školy. V případě, že se nemůžete dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy. Těšíme se na Vaši účast.

Program Montessori

pondělí 10.června 2019 od 17:00 hodin v modré třídě
hlavním vchodem školy na podlaží prvních trojročí

Program s prvky Začít spolu

pondělí 17.června 2019 od 16:30 hodin v aule školy
postranním vchodem z jižní strany od valu v ulici Pavelkova (plánek).

Klub budoucích prvňáčků

Každoročně organizujeme pro zájemce z řad budoucích prvňáčků Klub předškoláků, kde se děti mohou seznámit s prostředím školy i s některými budoucími spolužáky. Informace o klubu obdrží rodiče při zápise do první třídy.