Noví žáci - po zápise

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2019/2020

Na základě kritérií, která byla vydána dne 18.3.2019 pod č.j. ZŠ/37/19, byly k základnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 přijaty níže uvedené děti.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělání

Vzhledem k tomu, že počet dětí do programu Montessori převýšil předpokládaný zájem, který korespondoval se seznamem dětí s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu školy, který škola obdržela v souladu s §36 odst. 8 školského zákona, bylo o vřazení zájemců do programu Montessori provedeno losování. V souladu se zveřejněnými kritérii ze dne 18.3.2019 pod č.j. ZŠ/37/19 bylo z přijatých dětí k základnímu vzdělávání vylosováno 28 zájemců k doplnění volných míst ve čtyřech prvních trojročích programu Montessori. Veřejné losování proběhlo dne 13.5.2019 od 14:30 hodin ve školní jídelně základní školy.

Seznam vylosovaných uchazečů k doplnění 28 volných míst do prvních trojročí programu Montessori

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce počátkem měsíce května 2019. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Děkujeme za pochopení.

Informace pro žáky prvního ročníku  

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy

Informační schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzky rodičů budoucích žáků 1.tříd se uskuteční v měsíci červnu 2019. Obsahem informačních schůzek bude podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy rodičům budoucích prvňáčků před nástupem do školy. V případě, že se nemůžete dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy. Těšíme se na Vaši účast.

Program Montessori

pondělí 10.června 2019 od 17:00 hodin v modré třídě
hlavním vchodem školy na podlaží prvních trojročí

Program s prvky Začít spolu

pondělí 17.června 2019 od 16:30 hodin v aule školy
postranním vchodem z jižní strany od valu v ulici Pavelkova (plánek).

Klub budoucích prvňáčků

Každoročně organizujeme pro zájemce z řad budoucích prvňáčků Klub předškoláků, kde se děti mohou seznámit s prostředím školy i s některými budoucími spolužáky. Informace o klubu obdrží rodiče při zápise do první třídy.