Noví žáci - po zápise

Informační schůzky rodičů budoucích prvňáčků

Informační schůzky rodičů budoucích žáků 1.tříd se uskuteční v měsíci červnu 2020. Obsahem informačních schůzek bude podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy rodičům budoucích prvňáčků před nástupem do školy. V případě, že se nemůžete dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy. Těšíme se na Vaši účast.

Program Montessori

termín bude zveřejněn v měsíci květnu 2020

Program s prvky Začít spolu

termín bude zveřejněn v měsíci květnu 2020

Klub budoucích prvňáčků

Každoročně organizujeme pro zájemce z řad budoucích prvňáčků Klub předškoláků, kde se děti mohou seznámit s prostředím školy i s některými budoucími spolužáky. Informace o klubu obdrží rodiče při zápise do první třídy.