Noví žáci - po zápise

Informace k prvnímu týdnu

Informace k prvnímu týdnu pro žáky 1. tříd programu s prvky Začít spolu.

Informace a přihlášky: školní jídelna a školní družina

Rozdělení žáků do prvních tříd

Rozdělení žáků programu s prvky Začít spolu

Informace pro žáky prvního ročníku  

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2017/2018

Na základě kritérií, která byla vydána dne 31.5.2017 pod č.j. ZŠ/53/17, byly k základnímu vzdělávání přijaty děti, které splnily kritérium 1. a 2.  

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělání na naší škole

Vzhledem k tomu, že počet dětí do programu Montessori převýšil předpokládaný zájem, který korespondoval se seznamem dětí s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu školy k měsíci lednu 2017, který škola obdržela v souladu s §36 odst. 8 školského zákona, bude o vřazení zájemců do programu Montessori provedeno veřejné losování dne 10.5.2017 od 15:00 hodin v budově školy.

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v měsíci květnu 2017. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Děkujeme za pochopení.

Seznam dětí zařazených do programu Montessori

Uvažujete o odkladu školní docházky?

Legislativní rámec: §37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

Postup při odkladu školní docházky

  • Je nutné dostavit se k zápisu, přinést vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a vyzvednout žádost o odklad školní docházky (k dispozici o zápisu).
  • Vyplněnou žádost o odklad školní docházky odevzdat vedení školy v co nejkratší době, nejdéle do 30.4.2017. Součásti žádosti o odklad školní docházky jsou dvě odborná posouzení, tj. posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky příslušným školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo příslušným školským poradenským zařízením a klinickým psychologem.
  • Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky. 

Klub budoucích prvňáčků

Každoročně organizujeme pro zájemce z řad budoucích prvňáčků Klub předškoláků, kde se děti mohou seznámit s prostředím školy i s některými budoucími spolužáky. Informace o klubu obdrží rodiče při zápise do první třídy.

Bližší informace