Noví žáci - po zápise

Informace pro žáky prvního ročníku  

Co dělat, abychom usnadnili našemu dítěti vstup do školy

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků programu s prvky Začít spolu

Informační schůzka rodičů žáků přijatých do programu s prvky Začít spolu od 1.9.2018 se uskuteční v pondělí 4.června 2018 od 16:30 hodin ve velké učebně (aule) školy – postranní vchod z jižní strany od valu v ulici Pavelkova (plánek). Obsahem informační schůzky je podat základní informace zejména o organizaci vyučování a provozu školy rodičům budoucích prvňáčků před nástupem do školy. Na schůzku srdečně zve Mgr. Jiří Soukup, ředitel školy. V případě, že se nemůžete dostavit, sledujte průběžně webové stránky školy, kde se v průběhu prázdnin budou objevovat všechny informace důležité k nástupu do 1.třídy.

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018/2019

Na základě kritérií, která byla vydána dne 23.3.2018 pod č.j. ZŠ/77/18, byly k základnímu vzdělávání přijaty děti, které splnily kritérium 1. a 2.

Vzhledem k tomu, že počet dětí do programu Montessori převýšil předpokládaný zájem, který korespondoval se seznamem dětí s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu školy, který škola obdržela v souladu s §36 odst. 8 školského zákona, bude o vřazení zájemců do programu Montessori provedeno losování. V souladu se zveřejněnými kritérii ze dne 23.3.2018 pod č.j. ZŠ/77/18 bude z přijatých dětí k základnímu vzdělávání vylosováno 28 zájemců k doplnění volných míst ve čtyřech prvních trojročích programu Montessori. Veřejné losování proběhne dne 14.5.2018 od 14:30 hodin v budově školy.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí k základnímu vzdělání

Škola nebude zákonným zástupcům dětí zasílat písemné rozhodnutí o přijetí, je povinna zasílat pouze rozhodnutí o nepřijetí, která budou odeslána na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo do datové schránky zákonného zástupce v měsíci květnu 2018. Rozhodnutí o přijetí bude případně možné vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři ředitele školy. Děkujeme za pochopení.

Losování do programu Montessori

Záznam z losování

Klub budoucích prvňáčků

Každoročně organizujeme pro zájemce z řad budoucích prvňáčků Klub předškoláků, kde se děti mohou seznámit s prostředím školy i s některými budoucími spolužáky. Informace o klubu obdrží rodiče při zápise do první třídy.