Přípravná třída - informace pro rodiče

Publikováno: 18. 4. 2024, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, pokud máte zájem o přípravnou třídu, prosíme, věnujte pozornost níže uvedeným informacím.


U zápisu pro školní rok 2024/2025 jste školu informovali o tom, že po vyřízení odkladu školní docházky (OŠD) byste ve školním roce 2024/2025 byli rádi, aby Vaše dítě bylo vřazeno do přípravné třídy (PT). Bohužel Vám musíme sdělit, že ke dni 16. 4. 2004, kdy jsme shromáždili většinu údajů k OŠD vč. zájmů o PT, počet zájemců, kteří splňují kritérium pro přijetí, již nyní převyšuje nejvyšší možný počet pro přijetí (max. 15 dětí v PT). Znamená to, že s největší pravděpodobností budou děti zařazeny do PT na základě losování. Abyste předešli případným komplikacím, doporučujeme, abyste si raději rezervovali pro příští školní rok místo ve Vámi zvolené mateřské škole. O řešení situace při přijímaní do PT pro rok 2024/2025 Vás budeme informovat převážně formou zpráv na internetových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí do PT bude oznámeno začátkem června 2024. Připomínáme jen, že přihlášky, pokud jste je již neposlali, očekáváme do 31. 5. 2024. Děkujeme za pochopení.