Přípravná třída pro školní rok 2020/2021

Publikováno: 21. 4. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, pro školní rok 2020/2021 plánujeme otevřít přípravnou třídu.


Třída bude otevřena v případě dostatečného množství zájemců. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského poradenského zařízení. O zařazení do přípravné třídy je třeba požádat do 31.5.2020.

Více informací