Vybavení školy

A co v naší škole najdete? Třídy jsou vybaveny novým školním nábytkem. Každá třída má svoje zázemí v kmenové učebně. Výuka přírodopisu, chemie, zeměpisu, hudební a výtvarné výchovy probíhá ve specializovaných učebnách. K dispozici jsou dvě plně vybavené počítačové učebny s možností přístupu na internet, dvě třídy vybavené interaktivní tabulí, školní dílna a moderně vybavená kuchyňka.

Všichni žáci mají v prostoru šaten uzamykatelné skříňky. V případě příznivého počasí může probíhat vzdělávání v učebně v přírodě, která je doplněna výtvarnými díly z přírodních materiálů. Před školou je nainstalována funkční meteorologická stanice. V budově funguje také žákovská knihovna.

Každé oddělení školní družiny má vlastní hernu s různorodým vybavením (stavebnice, hračky, počítače, výtvarné potřeby, tělovýchovné a relaxační náčiní). Rozlehlý pozemek školy dává dětem dostatek prostoru k dalším činnostem.

Vnitřní sportovní areál školy tvoří dvě tělocvičny, z nichž velká má i hlediště pro cca 200 diváků. Vnější sportovní areál tvoří dvě větší univerzální hřiště s umělými povrchy, větší s umělou trávou třetí generace, menší s tartanem. Pro atletické discipliny slouží běžecká dráha a rozběžiště pro skok daleký se dvěma doskočišti. Část pozemku školy byla rekultivována a slouží v rámci praktických činností k výuce pěstitelství.

Školní jídelna a školní kuchyně, která připravuje dvě hlavní jídla, byly v posledních letech vybaveny novým nábytkem a technickým zařízením, které splňuje všechny současné normy. Ve vestibulu školy je automat na státem dotované mléko a mléčné výrobky.