Tradice školy

První školní den patří vítání prvňáčků při jejich prvním vstupu do školy žáky 6. a 9. tříd. Prvňáčci pak na oplátku poslední školní den ze školy vyprovází deváťáky při Slavnosti posledního zvonění. V rámci Slavnosti si absolventi užijí krátký program připravený dětmi z 1. tříd a při slavnostním obědě se rozloučí se všemi pedagogy.

Zábavné odpoledne pořádané devátými ročníky pro mladší spolužáky ke Dni dětí má již také svoji tradici.

Několikrát do roka se sejdou děti ve školní družině se svými rodiči při oblíbených dílnách tvořivosti, kdy si vyzkouší své výtvarné umění a odnesou si domů své krásné výrobky. Každoročně se děti též těší na zábavný večer a dobrodružnou noc ve škole. Více najdete na stránce věnované školní družině.

Pro stmelení třídních skupin a vylepšení tělesné zdatnosti žáků pravidelně organizujeme ozdravné pobyty v přírodě, lyžařské výcvikové zájezdy a na prvním stupni také kurzy plavání. Žáci školy se pravidelně zúčastňují mnoha sportovních soutěží, ve kterých dosahují velmi dobrých výsledků. Nadané žáky zapojujeme do soutěží uměleckých i vědomostních. Děti jsou zapojeny do mnoha projektů, ve kterých získávají velké množství potřebných dovedností. V rámci projektu je například vydáván školní časopis, v projektu Adopce na dálku jde o podporu indické dívky na studiích.

Ve škole již mnoho let působí Klub mladého diváka, jehož členové pravidelně navštěvují divadelní představení, prostřednictvím Klubu mladého čtenáře mají žáci možnost si objednat cenově zvýhodněné knihy. Abychom propojili teorii se skutečným životem organizujeme exkurze do státních institucí, ekologických center, muzeí, galerií, pořádáme besedy, kurzy a dílny.