Srovnávací testy - Kalibro

Žáci 5. a 9. ročníku se pravidelně zúčastňovali srovnávacích testů z českého jazyka i matematiky a v 9. ročníku i testu z anglického jazyka. Vzhledem k ubývajícímu počtu testovaných žáků v České repunlice jsme od školního roku 2016/2017 zapojení do projektu ukončili.

KALIBRO testy

2015/2016 5. ročník  
2014/2015 5. ročník 9. ročník
2013/2014 5. ročník 9. ročník
2012/2013 5. ročník 9. ročník